Jun 2010 – Jun 2011

juni 28th, 2011

Utvärdering och upphandling av leasingsystem.

Vidareutveckling av finansiellt datalager.

Kvalitet- och produktivitetsutveckling avseende avstämningsrutiner och systemstöd för den typen av rutiner.

Undervisning inom följande områden: Ekonomistyrning, externredovisning samt Excel för ekonomer. Viss typ av utbildningsdokumentation återfinner du här .

I samband med vissa utbildningsuppdrag som går ut på att förstå sambanden mellan tillväxt, lönsamhet och konsolideringsbehov så har vi utvecklat den här applikationen .

Utveckling av systemstöd för uppföljning och prognos av likviditetsutvecklingen i olika valutor med dotterbolag i ett flertal länder.

System för likviditetsprognos.

Rapportstöd för att  generera provisionsunderlag för en säljkår.

Processdokumentation med hjälp av såväl Visio som QPR, för web-publicering.

Tre uppdrag avseende process, system och kompetensutveckling i organisationer avseende deras ekonomifunktioner.

Inom ramen för fyra affärsutvecklingsprojekt har vi varit engagerade för att säkerställa framtida förväntad lönsamhet/intjäningsförmåga.

Två projekt för efterkalkylering avseende produkt/kundlönsamhet. Exempelrapport här nedan.

 

 

 

Kommentarer är avstängda.