Utbildning

december 20th, 2011

Här finner ni en sammanställning över länkar till olika hjälpmedel eller utvecklingsidéer inom utbildningsområdet som vi använder oss av eller som vi håller på att utveckla.

Affärsplanering / budgetering
Effekter på kassaflödet
Simulering kring avkastningskrav
Fastställande av kalkylränta mm.
Utbildning inom Excel

Kommentarer är avstängda.