Feb 2009 – Maj 2010

december 16th, 2011

Utveckling av en global koncerngemensam kontoplan för en börsnoterad koncern.

Processledare på ett börsnoterat bolag för att byta ut ett äldre ekonomisystem till SAP.

Modellbyggande och införande av koncernrapporteringsverktyg i ett större tillverkande företag.

Utveckling av viss managementrapportering inom ramen för Excel och Powerpoint. Se rapportexempel.

Utveckling av en blueprint på ett scorecard , för ett börsnoterat bolag, avseende uppföljning av den ekonomiadministrativa processen. Klicka här för ett smakprov.

Processutveckling avseende managementrapporteringen för ett börsnoterat bolag.

Utbildningsuppdrag inom ekonomistyrning, redovisning och bokföring.

För att förstärka förståelsen i samband med våra utbildningsuppdrag så har vi utvecklat ett webbaserat verktyg för att göra/simulera fram en resultat-, balans- och likviditetsbudget. Klicka här för smakprov.

Utvecklat en så kallad Affärsnavigator. Detta är en betydligt mer avancerad variant jämfört med ovanstående budgetverktyg. Se exempel på nedanstående bilder.

Företagsanpassade utbildningsuppdrag främst riktat mot ekonomer för effektivt nyttjande av Excel.

Dokumenterat och utvecklat processer bl.a avseende månadsbokslut och hantering av inkommande fakturor från leasingbolag. Vi använder bland annat QPR och Visio för att göra den här typen av dokumentation.

Utvecklat en webbaserad så kallad finanskalkylator. Klicka här för ett smakprov.

Kommentarer är avstängda.